کدام مورد را جهت اجرای بهتر سیستم پارکبان هوشمند پیشنهاد می کنید.

کدام مورد را جهت اجرای بهتر سیستم پارکبان هوشمند پیشنهاد می کنید.

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   199
شروع رأی گیری   2016-12-27 00:00:00
پایان رأی گیری   2018-01-28 00:00:00

تایید  

نظر سنجی

کدام مورد را جهت اجرای بهتر سیستم پارکبان هوشمند پیشنهاد می کنید.

افزایش تعداد نیروهای پارکبان - 15.6%
توسعه و ارتقا روشهای غیر حضوری خرید شارژ - 46.7%
آموزش بیشتر به پارکبانان - 15.1%
اطلاع رسانی بیشتر به مردم از طریق نصب تابلو و بنر - 22.6%

كل آرا: 199
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 28 ژانویه 2018 - 00:00