تعرفه ها

تعرفه پارک در سطح شهر به شرح زیر می باشد : 

 تعرفه پارک حاشیه ای در شاهرود در سال 1395 به شرح زیر می باشد.
الف- توقف کمتر از نیم ساعت رایگان
ب- تا یک ساعت 5000 ریال
ج- بعد از یک ساعت به ازای هر دقیقه 100 ریال

تایید  

نظر سنجی

کدام مورد را جهت اجرای بهتر سیستم پارکبان هوشمند پیشنهاد می کنید.

افزایش تعداد نیروهای پارکبان - 15.6%
توسعه و ارتقا روشهای غیر حضوری خرید شارژ - 46.7%
آموزش بیشتر به پارکبانان - 15.1%
اطلاع رسانی بیشتر به مردم از طریق نصب تابلو و بنر - 22.6%

كل آرا: 199
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 28 ژانویه 2018 - 00:00